Šnorchlování

  • 5-1.jpg
  • 4-1.jpg
  • 1-3.jpg
  • 3-1.jpg

?norchlování

Svaha Private Villas jako profesionální kombinaci s rodinnými slu?bami také organizuje výlet pro ?norchlování jako hlavní ?innost na lembongan a ostrov ceningan. Pro na?eho hosta, který z?stane s námi zde, bychom nabídli opravdu dobrou cenu.
body výletu pro ?norchlování jsou:
1. Manta Point, vid?t e jako krásu manta ray a ty bys mohl plavat s nimi
2. Crystal Bay
3. Gamat Bay
4. Budha Temple point
5. Zátka
6. Monggrove bod.
Zvlá?tní poznámka:
pro jednorázový výlet na ?norchlování budou t?i z t?ch ?norchlování nav?tíveny na maximální dobu trvání 3 hodiny.